Selskapsrett

Fagområdet inneholder 1000+ maler og sjekklister for gjennomføring av ulike prosesser/EK-transaksjoner. Fagområdet er kvalitetssikret i samarbeid med BDO Advokater AS.

Prøv dib nå

Maler og sjekklister

Fusjon - AS og ASA

 • opptaksfusjon
 • konsernfusjon/trekantfusjon
 • mor-datter og omvendt mor-datter fusjon
 • søsterfusjon
 • fusjon over landegrensene


Fisjon - AS og ASA

 • fisjonsfusjon
 • likedelingsfisjon med oppløsning
 • vertikal fisjon/drop-down fisjon
 • fisjon ved nystiftelse
 • fisjon over landegrensene


Kapitalforhøyelse - AS og ASA

 • kontantinnskudd
 • tingsinnskudd
 • fondsemisjon
 • gjeldskonvertering
 • kombinert tings- og kontantinnskudd
 • ved styrefullmakt


Kapitalnedsettelse - AS og ASA

 • dekning av tap
 • andre formål


Stiftelse

 • av AS, ASA, ANS/DA, ENK, stiftelser, samvirkeforetak
 • med og uten revisor
 • kontantinnskudd og tingsinnskudd


Avvikling

 • av AS, ASA, ANS/DA, samvirkeforetak


Omdanning

 • fra AS til ASA og omvendt
 • fra ANS/DA til AS
 • fra KS til AS
 • fra NUF til AS
 • Fra SA til AS


Andre selskapsprosesser

 • § 3-8 avtaler
 • endre vedtekter
 • endre styre
 • endre revisor
 • opptak konvertible lån
 • konkurs
 • due diligence
 • forsvarlig egenkapital
 • generalforsamling
 • styremøte

Oppslag

 • 200+ temaer på selskapsrett, børs/verdipapirer og styrearbeid

Bøker

 • Aarbakkes lovkommentar til aksjelovene
 • Fusjon og fisjon av selskaper (Liland)
 • Om oppkjøp av selskaper og virksomhet (Aabø-Evensen)
 • Ansvarlige selskaper og indre selskaper (Aarbakke)

Kilder

 • Aksjeloven - norsk og engelsk
 • Allmennaksjeloven - norsk og engelsk
 • Foretaksregisterloven, selskapsloven m.fl
 • Aktuell forskrifter og forarbeider per paragraf i aksjelovene
 • 1000+ rettsavgjørelser
 • 100+ uttalelser og artikler

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud