Selskapsrett

I over 20 år har DIBkunnskap AS utarbeidet og kvalitetssikret over 1 000 praktiske maler og sjekklister innen selskapsrett. Sannsynligheten er derfor stor for at vi har de malene og sjekklistene du trenger. Med vår brukervennlige dokumentgenerator kan du fylle ut flere dokumenter i én operasjon og spare mye tid.
Fagområdet er kvalitetssikret i samarbeid med BDO Advokater AS.

Prøv dib nå

Maler og sjekklister

Fusjon - AS og ASA

 • opptaksfusjon
 • konsernfusjon/trekantfusjon
 • mor-datter og omvendt mor-datter fusjon
 • søsterfusjon
 • fusjon over landegrensene


Fisjon - AS og ASA

 • fisjonsfusjon
 • likedelingsfisjon med oppløsning
 • vertikal fisjon/drop-down fisjon
 • fisjon ved nystiftelse
 • fisjon over landegrensene


Kapitalforhøyelse - AS og ASA

 • kontantinnskudd
 • tingsinnskudd
 • fondsemisjon
 • gjeldskonvertering
 • kombinert tings- og kontantinnskudd
 • ved styrefullmakt


Kapitalnedsettelse - AS og ASA

 • dekning av tap
 • andre formål


Stiftelse

 • av AS, ASA, ANS/DA, ENK, stiftelser, samvirkeforetak
 • med og uten revisor
 • kontantinnskudd og tingsinnskudd


Avvikling

 • av AS, ASA, ANS/DA, samvirkeforetak


Omdanning

 • fra AS til ASA og omvendt
 • fra ANS/DA til AS
 • fra KS til AS
 • fra NUF til AS
 • Fra SA til AS


Andre selskapsprosesser

 • § 3-8 avtaler
 • endre vedtekter
 • endre styre
 • endre revisor
 • opptak konvertible lån
 • konkurs
 • due diligence
 • forsvarlig egenkapital
 • generalforsamling
 • styremøte

Oppslag

 • 200+ temaer på selskapsrett, børs/verdipapirer og styrearbeid

Bøker

Fusjon og fisjon av selskaper

Om oppkjøp av selskaper og virksomhet

Ole Kristian Aabø-Evensen

Fusjon og fisjon av selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke

Kilder

 • Aksjeloven - norsk og engelsk
 • Allmennaksjeloven - norsk og engelsk
 • Foretaksregisterloven, selskapsloven m.fl
 • Aktuell forskrifter og forarbeider per paragraf i aksjelovene
 • 1000+ rettsavgjørelser
 • 100+ uttalelser og artikler

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud