Sjekkliste er oppdatert med krav i ny forskrift om forenklet IFRS (2014)

Tags: IFRS

Vi har innarbeidet krav til noteinformasjon som følger av ny forskrift om forenklet IFRS som kom i november 2014.

Endringene trådte i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere, men reglene som gjaldt før endringene ble fastsatt (2008-forskriften) kan benyttes for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2016. Dette medfører at det i regnskapsåret 2014 og 2015 er mulig å velge hvilken av forskriftene som skal benyttes.

Notesjekklisten i dib er nå supplert med de kravene som følger av den nye forskriften av 2014. Det kan nå velges mellom 5 forskjellige regnskapsspråk ved utfylling av sjekklisten:

  • IFRS
  • forenklet IFRS (2008)
  • forenklet IFRS for små foretak (2008)
  • forenklet IFRS for små og øvrige foretak (2014)
  • forenklet IFRS for store foretak (2014)

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud