Skatt

Lurer du på om noe er fradragsberettiget? Eller har du kanskje behov for en oversikt over skattemessige forhold knyttet til en egenkapitaltransaksjon du skal gjøre? Skatt i dib gir deg svar på problemstillinger, praktiske sjekklister og nyttige skjemaer som du trenger når du jobber med skattespørsmål.

Prøv dib nå

Oversikten under viser noe av det materialet du vil kunne finne i på skatt i dib:

Praktiske verktøy

Beregningsskjemaer

 • Fordelsbeskatning av fri bil
 • Rentefordel - rimelig lån i arbeidsforhold
 • Firmabil, bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon
 • Skjermingsrente for aksjonærer
 • Fordelsbeskatning av fri elektronisk kommunikasjon
 • Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Sjekklister skattemessige forhold

 • Avvikling
 • Egne aksjer
 • Fisjon og Fusjon
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Konsernbidrag
 • Arvemelding
 • Gavemelding
 • Stiftelse herunder skattefri omdannelse
 • Utbytte
 • Rutiner for elektronisk skattekort

Faglitteratur

Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 6. utgave, Frederik Zimmer

Lærebok i skatterett

Lærebok i skatterett

Frederik Zimmer

Oppslag

 • Over 100 tema med skattemessig behandling og veiledninger
 • Skatte-ABC - enkelt oppslag på emner med lenker til aktuelle lover, uttalelser mv.
 • Aktuelle satser og frister

Oppdaterte kilder

 • Skatteloven m/forskrifter og forarbeider
 • Skattebetalingsloven m/forskrifter
 • Skatteforvaltningsloven
 • Eiendomsskatteloven
 • Folketrygdloven
 • Petroleumskatteloven m/forskrifter
 • Skattebetalingshåndboken
 • Skatteforvaltningshåndboken
 • Stortingets skattevedtak
 • Takseringsreglene
 • Bindende forhåndsuttalelser (BFU)
 • Uttalelser fra Skattedirektoratet, Finansdepartementet m.m.
 • Skatteavtaler (180+) - både på norsk og engelsk
 • Andre relevante lover og forskrifter
 • Forarbeider
 • Artikler
 • Relevante rettsavgjørelser (830+)

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud