Skatteendringer for fornybar energi

Tags: Skatt

Finansdepartementet har vært i dialog med ESA om nedre grense i grunnrenteskatten for vannkraftverk og raskere avskrivingsregler for vindkraftverk. Etter tilbakemelding fra ESA kan Regjeringen iverksette vedtaket om økt nedre grense for vannkraft. Prosessen med ESA om avskrivingsregler for vindkraftverk vil ta lenger tid.

Etter forslag fra regjeringen ble nedre grense i grunnrenteskatten på vannkraft hevet til 10 MVA i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2015. Ettersom økningen reiste EØS-rettslige problemstillinger ble ikrafttredelse utsatt, slik at saken kunne forelegges for ESA. I brev til Nærings- og fiskeridepartementet av 23. juni har ESA gitt uttrykk for at tiltaket ikke utgjør statsstøtte i EØS-rettslig forstand. Dette innebærer at Regjeringen vil iverksette økningen av nedre grense i grunnrenteskatten fra inntektsåret 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud