Skjermingsrenter

Lån fra personlig skattyter til selskap

ÅR / Periode Jan-Feb Mar-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Des
2017 0,5%
2016 0,5%
2015 0,8% 0,5%
2014 1,1% 0,8%
2013 1,1%
2012 1,1%
2011 1,6%
2010 1,3% 1,6%
2009 2,5% 1,7% 1,4% 1,0% 1,3%
2008 3,7% 4,0% 4,3% 3.1%

Denne skjermingsrenten brukes når en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltagermodellen, slik at det skal beregnes ekstraskatt på lånerenter ut over skjermingsrenten.

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlig skattyter til selskap (sktl. § 5-22) fastsettes av Finansdepartementet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av FSFIN § 5-22-4.

Skjermingsrente for aksjer

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aksjonærmodellen (utbytte) og deltakermodellen (uttak) 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,6% 1,3%
Foretaksmodellen (maks) 0,5% 0,8% 1,2% 1,5% 1,6% 2,1% 2,2% 1,8%

Skjermingsrenten for aksjer brukes ved beregning av fradrag (skjermingsfradrag) i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder