Spørsmål om utbyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Tags: Skatt

Saken gjelder fisjon av K AS og etterfølgende gaveoverføring av aksjer i de utfisjonerte selskapene fra F personlig til nieser, nevøer (deres aksjeselskaper eller barn).

Spørsmålet er om det er grunnlag for å beskatte F med hjemmel i skatteloven § 10-11 eller regelen om ulovfestet gjennomskjæring. Skattedirektoratet kom til at transaksjonsrekken ikke innebærer noen overføring fra K AS, og at det ikke er grunnlag for å utbyttebeskatte F med hjemmel i skatteloven § 10-11. Videre kom direktoratet til at transaksjonsrekken ikke gir grunnlag for å beskatte F med hjemmel i regelen om ulovfestet gjennomskjæring, da en ut fra premissene i saken ikke kan se at det hovedsakelige formål med valg av fremgangsmåte er å spare skatt.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud