Status og plan vedrørende EU godkjenning

Tags: IFRS

For å gi et oversiktlig bilde av utvikling i og plan for EU godkjenning av standarder og tilhørende fortolkninger, har vi bearbeidet oversikten over IFRS, IAS, IFRIC og SIC.

Oversikten viser utviklingen innen hver standard kronologisk med angivelse av dato for godkjennelse av selve standarden og endringer i den, samt implementeringsdato. For ikke-godkjente standarder eller foreslåtte endringer i eksisterende standarder, angis det når det er forventet å foreligge utkast til standard eller EU-godkjennelse.

For å lettere finne frem har vi i tilknytning til hver standard angitt hvilke fortolkninger som er aktuelle.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud