Styrearbeid

Fagområdet er en av de mest omfattende på området styrearbeid i Norge.

Prøv dib nå

Oppslag, maler og sjekklister

 • Oppslaget gir deg en rekke tema knyttet til styrets oppgaver og plikter med utfyllende kommentarer og praktiske verktøy
 • Eksempler på styrepapirer per type selskap
 • Sjekklister for styret
 • Årsplan
 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Formalia: Aksjeeierbok, aksjeeierregister etc.
 • Dokumenter i forbindelse med generalforsamling

Oppdaterte kilder

 • Lover og forskrifter relatert til styrearbeid
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og anbefalinger, herunder Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud