Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Tilbakeføringsbeløpet settes til laveste verdi av privat fordel utregnet etter standardregelen, se «Satser -> Firmabil (standardregelen)», og verdien etter 75 % regelen.

I følge 75 % regelen fastsettes verdien av fordelen ved den private bruken til 75 % av de samlede kostnadene ved bilholdet. Kostnader som skal med i beregningen er drivstoff, vedlikehold, forsikring og avskrivningskostnader evt. leasingkostnader. Avskrivningskostnadene beregnes med 17 % saldoavskrivning på bilens listepris ved 1. gangs registrering.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder