Timelønn til barn

Timelønnssatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet.

Gjelder lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole. Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Feriepenger er inkludert i satsene. Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. Satsene er fastsatt av Landbrukets arbeidsgiverforening, og vil bli tatt inn i takseringsreglene § 2-3-3Takseringsreglene 2013Takseringsreglene 2014.

1. januar - 31. mars 2014 1. april - 31. desember 2014 1. januar - 31. mars 2015 1. april - 31. desember 2015
Alder Timesats Timesats Timesats Timesats
17 år kr 108 kr 110 kr 110 kr 112
16 år kr 103 kr 106 kr 106 kr 108
15 år kr 91 kr 92 kr 92 kr 94
14 år kr 80 kr 81 kr 81 kr 83
13 år kr 71 kr 73 kr 73 kr 74

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder