Toppskatt

  2015 2014
  Sats Inntekt fra Sats Inntekt fra
Fribeløp 0% kr 0 0% kr 0
Trinn 1 9% (7%*) kr 550 550 9% (7%1) kr 527 400
Trinn 2 12% kr 885 600 12% kr 857 300

1 Finnmark og i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke.

Gjelder skatteklassene 0, 1 og 2.

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder