Transocean - skatt på utbytte til utenlandsk aksjonær (kildeskatt) og tilleggsskatt

Tags: Skatt

Lagmannsretten avsa dom 1. juni 2015. Retten ga Staten medhold i at betaling til utenlandsk aksjonær skulle anses som utbytte som det skulle betales kildeskatt av og at fristen for endring av ligningen var 10 år jf ligl § 9-6 nr 3 bokstav a. Retten kom imidlertid til at det ikke var adgang til å ilegge tilleggsskatt.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud