Trygdeavgift

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

2017 2016
Lønnsinntekt, sykepenger osv. (personer i alderen 17 til 69 år) 8,2% 8,2%
Lønn og næringsinntekt (personer yngre enn 17 år og eldre enn 69 år) 5,1% 5,1%
Primærnæringsinntekt innenfor fiske, fangst / barnepass* 8,2% 8,2%
Annen næringsinntekt 11,4% 11,4%
Pensjonsinntekt osv. 5,1% 5,1%
Nedre grense i personinntekten/grunnlaget for å beregne trygdeavgift kr 54 650 kr 49 650
Avgiften utgjør aldri mer enn 25 prosent av den delen av personinntekten/grunnlaget som overstiger den nedre grensen

*Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten.

Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

Se folketrygdloven § 23-3 for mer om trygdeavgift.

Se også emne (#Lignings-ABC;Personinntekt - trygdeavgift/pensjonspoeng;#) pkt. 4. Trygdeavgift.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder