Utsatt innregning av estimatavvik

Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik etter NRS 6 punkt 54 og 55 (korridormetoden) vil gjelde også i 2014.

I forbindelse med høringen på nødvendige tilpasninger av NRS 6 Pensjonskostnader til IAS 19 Ytelser til ansatte i 2012, sa NRS at det ikke var tatt stilling til om adgangen til utsatt innregning av estimatavvik og virkning av endring i forutsetninger skulle bestå som en del av god regnskapsskikk etter 2013. NRS har fått spørsmål om adgangen til utsatt innregning av estimatavvik og virkning av endring i forutsetninger vil være del av NRS 6 Pensjonskostnader i 2014.

NRS arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard til erstatning av alle eksisterende standarder for øvrige foretak, og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Den nye standarden vil tidligst kunne gjelde fra 2015.

Adgangen til utsatt innregning av estimatavvik forventes å bestå inntil den nye regnskapsstandarden trer i kraft.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud