Lønn

Oppslaget er rettet mot både lønnsmedarbeidere og ledelse.

Du får aktuell veiledning til lønnsbehandlingen (skatteplikt, feriepengeberettiget m.m) med eksempler og referanser til relaterte lover, forskrifter og håndbøker.

Aktuelle satser og Betalingsterminer


Få gratis demo

Lønn

 

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Avstemmingsskjemaer
  • Arbeidsgiveravgift - kontrolloppstilling og spesifikasjon
  • Skyldig lønn og feriepenger
  • Skyldig skattetrekk
 • Aktuelle satser og frister
 • Kalkulatorer (excel)
  • Beregning av fordel for fri elektronisk kommunikasjon
  • Beregning av fordelsbeskatning for fri bil
  • Beregning av kjøregodtgjørelse
  • Beregning av rentefordel - rimelig lån i arbeidsforhold
  • Beregning av skjermingsrente for aksjonærer
 • Veiledninger på utvalgte problemstillinger blant annet for utfylling av lønns- og trekkoppgaven.

Temaoppslag

Søk på tema

 • Tema - viser kontering og lønnsbehandling,
  og gir oversikt over kilder og praktiske verktøy

Oppdaterte kilder

 • A-ordningen
 • Skattedirektoratets arbeidsgivehefter
 • Relevante lover og forskrifter innen lønn, innberetning og pensjon
 • Reiseregulativer - innland og utland
 • Uttalelser fra Skattedirektoratet, Finansdepartementet m.m.
 • Relevante rettsavgjørelser

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder