Årsregnskap

er det perfekte oppslagsverk på lover, standarder, noter og sjekklister i årsoppgjøret.

Du kan spare mye tid ved å bruke våre dynamiske notesjekklister.
Tilpass sjekklisten til ditt behov og vi holder den oppdatert for dere - år etter år.


Få gratis demo

Årsregnskap

 

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Dokumentpakker - eksempelregnskap med noter og sjekklister tilpasset type selskap (norsk/engelsk)
  • små foretak
  • øvrige foretak

 • Dynamiske sjekklister for
  • Årsberetning
  • Resultat og balanse
  • Notesjekkliste for små, øvrige og store foretak (GRS)
  • Notesjekkliste, oppstillingsplan og årsberetningens innhold for stiftelser (GRS)

 • Avstemmingsskjemaer - 90+ ulik avstemmingsskjemaer for balanseposter

Søk på tema

Søk på tema

 • Regnskapsposter - se relevant reglerverk, uttalelser, eksempler og praktiske verktøy kategorisert per post i resultatregnskapet og balansen.
 • Tema - få konteringsveiledning og oversikt over relevante kilder.

Oppdaterte kilder

 • Regnskapsloven (med speil norsk/engelsk)
 • Kommentarer (Ernst & Young) til regnskapsloven
 • Forskrifter til regnskapsloven
 • Regnskapsstandarder (NRS)
 • Forarbeider til relevante lover
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser, artikler og sirkulærer fra DnR, Ernst & Young, Finanstilsynet, Justisdepartementet m.m

Gratis demotilgang

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder