Revisjon

Som revisor er det viktig å holde seg oppdatert på endringer i lover og standarder samt å ha lett tilgang til maler/erklæringer/sjekklister.


Få gratis demo

Aksjeselskaper

 

I samarbeid med DnR har vi laget en omfattende database som er praktisk rettet mot revisors arbeid. I tillegg har vi utarbeidet skreddersydde temaer for å besvare utvalgte problemstillinger innenfor revisorbransjen.

For revisorer er fagområdet Revisjon inkludert i Proff+ pakken.

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Veiledning og dokumenter i forbindelse med nye klienter/fratredelse
 • Revisjonsberetninger (40+)
 • Erklæringer (100+)
 • Sjekklister

Oppdaterte kilder

 • Revisorloven (norsk og engelsk) m/forskrifter og forarbeider
 • Lovkommentarer til revisorloven (forfatter: Hans Cordt-Hansen)
 • Lovspeil
 • God revisorskikk
 • Internasjonale revisjonsstandarder (ISA)
 • Standarder for attestasjonsoppdrag (ISAE)
 • Standard for kvalitetskontroll (ISQC)
 • Standard for forenklet revisorkontroll (ISRE)
 • Uttalelser, artikler, sirkulærer og veiledninger fra DnR
 • Uttalelser og brev fra Kredittilsynet
 • Relevante rettsavgjørelser

Oversikt

 • Temaer som leder til kilder og praktiske verktøy (se under)
 • Dokumentpakker som har maler tilrettelagt for å utføre en effektiv revisjon
 • Revisjonsprogrammer med tilhørende erklæringer

Gratis demotilgang

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder