Skatt

I dib finner du relevante kilder, samt aktuelle verktøy og skjemaer innen skatt, som kan være nyttig for deg som revisor, regnskapsfører eller som ansatt i en økonomiavdeling i en bedrift.


Få gratis demo

Skatt

 

Temaoppslag

For å gi deg den beste oversikten på en problemstilling innen skatt, har vi laget temaoppslag med veiledninger som oppsummerer reglene på ulike tema.

I tillegg får du henvisninger til relevant regelverk og nyttige verktøy som du kan bruke til å løse praktiske utfordringer i ditt arbeide.

Skatt

 

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

Aktuelle satser og frister

Beregningsskjemaer

 • Fordelsbeskatning av fri bil
 • Rentefordel - rimelig lån i arbeidsforhold
 • Firmabil, bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon
 • Skjermingsrente for aksjonærer
 • Fordelsbeskatning av fri elektronisk kommunikasjon
 • Tilbakeføring privat bruk av næringsbil

Sjekklister

 • Avvikling
 • Egne aksjer
 • Fisjon og Fusjon
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Konsernbidrag
 • Arvemelding
 • Gavemelding
 • Stiftelse herunder skattefri omdannelse
 • Utbytte
 • Rutiner for elektronisk skattekort

Oppdaterte kilder

Søk på tema

 • Lover og forskrifter (120+)
  • Skatteloven m/forskrifter og forarbeider
  • Ligningsloven m/forskrifter
  • Petroleumskatteloven m/forskrifter
  • Arveavgiftsloven m/forskrifter
  • Andre relevante lover og forskrifter inkludert FSFIN og FSSKD
 • Forarbeider (260+)
 • Stortingets skattevedtak
 • Takseringsreglene
 • Bindende forhåndsuttalelser (BFU)
 • Uttalelser fra Skattedirektoratet, Finansdepartementet m.m.
 • Skatteavtaler (180+) - både på norsk og engelsk
 • Artikler
 • Relevante rettsavgjørelser (830+)

Håndbøker

 • Lignings-ABC - Alle kilder som er nevnt i håndboken er linket opp.
 • Skattebetalingshåndboken
 • Årsavslutningen (EY) - boken beskriver sammenhengen og forskjeller mellom regnskap og skatt. Skattereformen av 2004-2006 har fått en egen del i boken. I flere kapitler gjenomgås dessuten forskjellige temaer innenfor selskapsbeskatning, lønns- og formuesbeskatning samt merverdiavgift.

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder